Object A2

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Object A2

OBJEKTI A2 BANESA 101
S=122.6 m²
4 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=17.97 m²
Kuzhina: S=10.72 m²
Tryezaria: S=9.72 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.65 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.96 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.20 m²
Banjo: S=5.08 m²
Banjo: S=3.07 m²
Koridori: S=5.40 m²
Parahyrja: S=5.34m²
Depo: S=2.44 m²
Ballkoni: S=8.94 m²
BANESA 201- S=123.4 m²
BANESA 301- S=122.5 m²

OBJEKTI A2 BANESA 102
S=153.6 m²
5 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=23.99 m²
Kuzhina& Tryezaria: S=13.05 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.65 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.36 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.31 m²
Dhoma e fjetjes: S=10.64 m²
Banjo: S=5.72 m²
Banjo: S=5.04 m²
Toaleti: S=1.78 m²
Koridori: S=10.01 m²
Parahyrja: S=5.89 m²
Depo: S=2.75 m²
Ballkoni: S=10.60 m²
Ballkoni: S=1.11 m²

OBJEKTI A2 BANESA 103
S=121.1 m²
4 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=22.71 m²
Kuzhina& Tryezaria: S=13.33 m²
Dhoma e fjetjes: S=14.62 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.29 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.16 m²
Banjo: S=4.84 m²
Toaleti: S=1.74 m²
Koridori: S=9.36 m²
Parahyrja S=3.42 m²
Depo: S=2.78 m²
Ballkoni: S=10.60 m²
Ballkoni: S=1.44 m²
BANESA 203- S=152.73 m²
BANESA 303- S=121.49 m²

OBJEKTI A2 BANESA 104
S=124.4 m²
4 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=22.81 m²
Kuzhina& Tryezaria: S=14.16 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.86 m²
Dhoma e fjetjes: S=14.07 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.56 m²
Banjo: S=4.91 m²
Toaleti: S=1.79 m²
Koridori: S=9.25 m²
Parahyrja: S=3.66 m²
Depo: S=2.78 m²
Ballkoni: S=11.38 m²
BANESA 204- S=123.4m²
BANESA 304- S=123.35m²

OBJEKTI A2 BANESA P01
S=125.7 m²
4 DHOMËSHE
OBORRI:
S=64.75 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=18.40 m²
Kuzhina: S=10.61 m²
Tryezaria: S=11.93 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.65 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.71 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.20 m²
Banjo: S=3.57 m²
Banjo: S=5.12 m²
Koridori: S=5.29 m²
Parahyrja: S=5.59 m²
Depo: S=2.47 m²
Ballkoni: S=9.44 m²

OBJEKTI A2 BANESA P02
S=124.7 m²
4 DHOMËSHE
OBORRI:
S=64.68 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=20.84 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=21.30 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.27 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.19 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.19 m²
Banjo: S=4.79 m²
Toaleti: S=5.42 m²
Koridori: S=5.25 m²
Parahyrja: S=3.48m²
Depo: S=3.02 m²
Ballkoni: S=8.33 m²

OBJEKTI A2 BANESA P03
S=123.1 m²
4 DHOMËSHE
OBORRI:
S=68.87 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=26.44 m²
Kuzhina& Tryezaria: S=13.33 m²
Dhoma e fjetjes: S=14.62 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.29 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.16 m²
Banjo: S=4.94 m²
Toaleti: S=1.76 m²
Koridori: S=9.36 m²
Parahyrja S=3.55 m²
Depo: S=2.77 m²
Ballkoni: S=10.42 m²

OBJEKTI A2 BANESA P04
S=127.0m2
4 DHOMËSHE
OBORRI:
S=68.11 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=27.30 m²
Kuzhina& Tryezaria: S=14.16 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.21 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.38 m²
Dhoma e fjetjes: S=10.26 m²
Banjo: S=5.09 m²
Toaleti: S=1.80 m²
Koridori: S=9.26 m²
Parahyrja: S=3.66 m²
Depo: S=2.77 m²
Ballkoni: S=10.48 m²

OBJEKTI A2 BANESA S01
S=123.2 m²
4 DHOMËSHE
OBORRI:
S=65.99 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=16.66 m²
Kuzhina&Tryezaria S=22.46 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.64 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.40 m²
Dhoma e fjetjes: S=10.95 m²
Banjo: S=5.16 m²
Banjo: S=3.57 m²
Koridori: S=5.23 m²
Depo: S=2.59 m²
Ballkoni: S=8.54 m²

OBJEKTI A2 BANESA S02
S=98.4 m²
3 DHOMËSHE
OBORRI:
S=47.96 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=16.66 m²
Kuzhina&Tryezaria S=22.46 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.64 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.40 m²
Dhoma e fjetjes: S=10.95 m²
Banjo: S=5.16 m²
Banjo: S=3.57 m²
Koridori: S=5.23 m²
Depo: S=2.59 m²
Ballkoni: S=8.54 m²

OBJEKTI A2 PENTHOUSE BANESA 401
S=198.0 m²
Oborri
S=55.97 m²
5 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=45.92 m²
Kuzhina: S=14.88 m²
Tryezaria: S=19.93 m²
Dhoma e fjetjes: S=16.46 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.95 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.29 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.31 m²
Garderoba: S=5.54 m²
Banjo: S=4.72 m²
Banjo: S=4.72 m²
Toaleti: S=3.27 m²
Koridori: S=12.89 m²
Parahyrja: S=3.16 m²
Depo: S=2.74 m²
Ballkoni: S=1.44 m²

OBJEKTI A2 PENTHOUSE BANESA 402
4 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=37.52 m²
Kuzhina: S=9.19 m²
Tryezaria: S=16.64 m²
Dhoma e fjetjes: S=17.74 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.69 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.75 m²
Banjo: S=4.16 m²
Banjo: S=4.09 m²
Koridori: S=9.17 m²
Parahyrja: S=4.31 m²
Depo: S=3.43 m²
SIPËRFAQJA E BANESES: S=149.90 m²
OBORRI: S=117.98 m²