Objekti A1

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

OBJEKTI A1 BANESA 101
S=124.3 m²
4 DHOMËSHE

Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=22.83 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=14.09 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.84 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.80 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.73 m²
Banjo: S=4.91 m²
Toaleti: S=1.75 m²
Koridori: S=9.01 m²
Depo: S=2.78 m²
Ballkoni: S=11.37 m²

BANESA 201- S=123.4 m²
BANESA 301- S=122.5 m²

OBJEKTI A1 BANESA 102
S=120.5 m²
4 DHOMËSHE

Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=22.71 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=13.34 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.21 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.25 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.16 m²
Banjo: S=4.91 m²
Toaleti: S=1.78 m²
Koridori: S=9.18 m²
Depo: S=2.75 m²
Ballkoni: S=10.60 m²

BANESA 202- S=121.4m²
BANESA 302- S=121.1m²

OBJEKTI A1 BANESA 103
S=124.7 m²
4 DHOMËSHE

Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=23.99 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=13.06 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.65 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.00 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.40 m²
Banjo: S=4.67 m²
Banjo: S=3.59 m²
Koridori: S=9.35 m²
Depo: S=2.31 m²
Ballkoni: S=10.60 m²

BANESA 203- S=125.3m²
BANESA 303- S=124.73m²

OBJEKTI A1 BANESA 104
S=100.2 m²
3 DHOMËSHE

Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=17.96 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=20.77 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.64 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.66 m²
Banjo: S=4.78 m²
Koridori: S=5.35 m²
Depo: S=2.45 m²
Ballkoni: S=8.94 m²

BANESA 204- S=99.34m²
BANESA 304- S=99.34m²

OBJEKTI A1 BANESA P01
S=125.9 m²
4 DHOMËSHE

OBORRI:
S=69.50 m²

Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=27.53 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=14.39 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.27 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.17 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.80 m²
Banjo: S=4.87 m²
Toaleti: S=11.73 m²
Koridori: S=9.00 m²
Parahyrja: S=3.59m²
Depo: S=2.76 m²
Ballkoni: S=10.46 m²
Oborri: S=69.50 m²

OBJEKTI A1 BANESA P02
S=123.1 m²
4 DHOMËSHE

OBORRI:
S=71.66 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=26.459 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=13.34 m²
Dhoma e fjetjes: S=14.57 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.25 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.16 m²
Banjo: S=4.91 m²
Toaleti: S=1.77 m²
Koridori: S= 9.18 m²
Depo: S=2.76 m²
Ballkoni: S=10.42 m²

OBJEKTI A1 BANESA P03
S=97.6 m²
3 DHOMËSHE

OBORRI:
S=53.37 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S= 21.06 m²
Kuzhina& Tryezaria: S= 14.16 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.65 m²
Dhoma e fjetjes: S=11.40 m²
Banjo: S=7.33 m²
Koridori: S= 3.31 m²
Depo: S= 3.03 m²
Ballkoni: S= 8.28 m²

OBJEKTI A1 BANESA P04
S=101.6 m²
3 DHOMËSHE

OBORRI:
S=64.02 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=19.09 m²
Kuzhina & Tryezaria: S=22.17 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.64 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.00 m²
Banjo: S=4.78 m²
Koridori: S=5.57 m²
Depo: S=1.71 m²
Ballkoni: S=8.99 m²

OBJEKTI A1 BANESA S01
S=130.2 m²
4 DHOMËSHE

OBORRI:
S=68.63 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=26.82 m²
Kuzhina & Tryezaria S=15.87 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.36 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.21 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.06 m²
Banjo: S=5.10 m²
Koridori: S=16.25 m²
Depo: S=2.62 m²
Ballkoni: S=10.22 m²

OBJEKTI A1 BANESA S02
S=120.8 m²
3 DHOMËSHE

OBORRI:
S=53.72 m²
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=26.82 m²
Kuzhina & Tryezaria S=15.87 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.36 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.21 m²
Dhoma e fjetjes: S=9.06 m²
Banjo: S=5.10 m²
Koridori: S=16.25 m²
Depo: S=2.62 m²
Ballkoni: S=10.22 m²

OBJEKTI A1 PENTHOUSE BANESA 401
S=148.7 m²
Oborri
S=118.78 m²

4 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=34.23 m²
Kuzhina: S=8.81 m²
Tryezaria: S=17.19 m²
Dhoma e fjetjes: S=17.99 m²
Dhoma e fjetjes: S=14.57 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.69 m²
Banjo: S=3.51 m²
Banjo: S=3.61 m²
Koridori: S=9.40 m²
Parahyrja: S=4.29m²
Depo: S=3.02 m²
Ballkoni: S=1.44 m²

OBJEKTI A1 PENTHOUSE BANESA 402
S=166.7 m²
Oborri
S=40.37 m²

5 DHOMËSHE
Përmbajtja:
Qëndrimi ditorë: S=34.62 m²
Kuzhina: S=15.92 m²
Tryezaria: S=20.02 m²
Dhoma e fjetjes: S=15.92 m²
Dhoma e fjetjes: S=12.52 m²
Dhoma e fjetjes: S=10.50 m²
Dhoma e fjetjes: S=13.76 m²
Banjo: S=3.60 m²
Banjo: S=2.90 m²
WC: S=2.51 m²
Koridori: S=8.64 m²
Parahyrja: S=3.11 m²
Depo: S=2.73 m²