Tipi 6

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

PËRMASAT E SUTERENIT

Kthina teknike : 6.8m²

Banjo : 7.3m²

Dhoma : 12.2m²

Hapsira për shumë qëllime: 44.9m²

Koridori: 5.5m²

Shkallët: 6.9m²

Gjthësej sipërfaqja e Suterenit: 83.6 m² Neto

Funksionet primare ditore janë projektuar në përdhesë.

Tek tipi gjashtë në përdhesën e së cilës janë projektuar ; qëndrimi ditor, kuzhina, banjo për shfrytëzim ditor,  e paisur me tush kabinë, dualarës, guacë,dhe elementët ndihmëse, ëc dhe një dhomë e fjetjes.

Kuzhina në përdhesë është maskimalisht e shfrytëzueshme ndërsa tryezaria është e planifikuar për 6 persona.

Një element tjetër i rëndësishëm është se hyrja është e projektuar me erëmbrojtës.

PËRDHESA

Qëndrimi ditor: 26.8m²

Kuzhina dhe tryezaria: 16.6m²

Terasa: 10.7 m²

Koridori: 6.1 m²

Dhoma e fjetjes: 15.5 m²

Banjo : 4.8 m²

Erëmbrojtësi: 3.3 m²

Ëc : 2.8m²

 

Gjithsej perdhesa S=: 86.6 m² Neto

KATI I PARË

Dhoma e gjumit për prindër:  18.2 m²

Garderoba : 7.0 m²

Banjo : 4.7 m²

Dhoma e fjetjes:  15.5 m²

Dhoma e fjetjes:  11.7 m²

Ballkoni: 7.8 m²

Koridori: 6.3 m²

Banjo: 4.9 m²

Utiliti: 2.9m²

Logja: 2.1m²

Shkallët : 8.0m²

Gjithsej kati S=89.1m²