Tipi 6

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Është e organizuar në tre kate, Suteren, Përdhesë dhe kat!
Funksionet primare ditore janë projektuar në katin përdhesë.
Perdhesa permban edhe dhomen e gjumit me banjo me kyqje nga dhoma, gjithashtu
edhe pjesa e suterenit eshte e organizuar ne ate menyre qe mund te luaj rolin e perdheses ndërsa hapsirat për pushim dhe gjum janë projektuar në kat.

Përmast e suterenit

-Koridori: 5.46m²

-Hapësira për shumë qëllime: 44.87m²

-Shkallet: 6.88 m²

-Dhome : 12.25 m²

-Depo (dhoma teknike) : 9.40m²

-Banjo : 4.86 m²

Gjithsej bodrumi S=83.72m²

Në përdhesën e cilës prej shtëpive janë planifikuar dhe projektuar :

Hyrja në shtëpi erembrojtesi, koridori si kthine lidhese me dhomen e dites dhe dhomen e gjumit.
Kthinat ndihmëse, banjo për shfytëzim ditor duarlarës, guacë dhe elemente ndihmëse.
Tryezaria, e planifikuar për 6 anëtarë
Përveç hapësirës për ngrënje kjo pjesë e shtëpisë ofron edhe hapësirën për lexim.
Kuzhina është maksimalisht e shfrytëzueshme dhe ka elemente të  cilësisë më të lartë.
Dhomë gjumi për qift apo mysafir!
Shkallët për lidhjen e funskioneve në  përdhesë, suteren dhe kat!
Sutereni gjithshtu eshte I pajisur me kthina te njejta sikur perdhesa
Ne suteren eshte edhe hapesira qe sherben si kthine teknike.
Në katë janë projektuar dhe janë organizuar dhomat e gjumit!
me planifikim dhe standard të lartë për organizim dhe mobilim!

Përmasat e katit perdhese

-Erëmbrojtësi: 3.30 m²

-Dhoma e qëndrimit ditor 26.80 m²

-Kuzhina dhe tryezaria: 16.60 m²

-Terasa 10.31m²

-Dhoma e fjetjes 15.50 m²

-Banjo: 4.80 m²

-Koridori: 6.10 m²

-Toalet: 2.80 m²

– shkallet 7.5m²

Gjithsej perdhesa S=93.71 m²

Përmasat e katit te pare

-Dhoma e gjumit për prindër: 18.20m²

-Garderoba: 7.00 m²

-Banjo: 4.70 m²

– Ballkon 7.80m²

-Dhoma e fjetjes: 15.50 m²

-Dhoma e fjetjes: 11.70 m²

-Banjo: 4.90 m²

-Utility 2.90 m²

-Korridori: 6.30 m²

-Logja  2.10m²

Gjithsej kati S=81.10 m2