Tipi 7

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Funksionet dhe hapësirat ndihmëse teknike janë vendosur në suteren. Në suteren “Tipi 7” janë projektuar garazha, kthina teknike, banjo, Utiliti dhe një hapsirë për shumë qëllime.

Në Suteren është dera e garazhës automatike ndërsa është bërë lidhja e ngrohtë e garazhës me funksionet primare të shtëpisë.

SUTERENI

Garazha : 24.2 m²

Kthina teknike : 5.1m²

Banjo : 4.8m²

Utiliti: 5.4 m²

Hapsira për shumë qëllime: 28.4m²

Gjithsej sipërfaqja e Suterenit: 81.82 m²  

Funksionet primare ditore janë projektuar në katin përdhesë. Hyrja është e projektuar me erëmbrojtës ndërsa si pjesë mjaft e rëndësishme e shtëpisë në këtë kat është planifikuar poashtu banjo për shfytëzim ditor e pajisur me tush kabinë, duarlarës, guacë dhe elemente ndihmëse.

Kuzhina është maksimalisht e shfrytëzueshme dhe ka elemente të  cilësisë më të lartë. Tryezaria është e planifikuar për gjashtë anëtarë ndërsa përveç hapësirës për ngrënje kjo pjesë e shtëpisë ofron edhe hapësirën për lexim. Ndërsa terasa do të ju mundësojë që të shijoni qetësinë dhe pamjen relaksuese që lagja ju ofron.

Gjithashtu, përparësi e këti tipi është dhoma e fjetjes e projektuar në përdhesë, e cila është mjaft funksionale.

PERDHESA

Qëndrimi ditor: 23.67m²

Kuzhina dhe tryezaria: 21.33m²

Terasa: 11.92 m²

Koridori: 3.9 m²

Dhoma e fjetjes: 14 m²

Banjo : 4.8 m²

Erëmbrojtësi: 4.1 m²

Gjithsej perdhesa S=106.44m²

Përmasat e katit te pare

Dhoma e gjumit për prindër:  19.7 m²

Garderoba : 5.1 m²

Banjo : 5.0 m²

Dhoma e fjetjes:  14.7 m²

Dhoma e fjetjes:  17.68 m²

Ballkoni: 6.45 m²

Koridori: 6.3 m²

Banjo: 5.5 m²

Gjithësej  sipërfaqja e Katit është : 100.37 m²