Panorama Residence
INVESTITORI

NDERIMI SH.P.K.

Drejtor Ekzekutiv (CEO)

Shaban Aliu

Shaban Aliu në NDERIMI SH.P.K.  është drejtor ekzekutiv (CEO), duke menaxhuar ofrimin e shërbimeve të përgjithshme të kompanisë për të…
Shaban Aliu në NDERIMI SH.P.K.  është drejtor ekzekutiv (CEO), duke menaxhuar ofrimin e shërbimeve të përgjithshme të kompanisë për të arritur cilësi më të mirë në inxhinieri, logjistikë, tregti dhe punëve të demolimit.Me më shumë se 35 vite eksperiencë në menaxhim biznesi, z. Aliu ofron drejtim strategjik për udheheqjen e kompanisë dhe shërbimeve në Inxhinieri, Logjistike dhe Tregti.Që nga viti 1991, z. Aliu ka menaxhuar një biznes privat me të njejtin emërtim “Nderimi” duke tregtuar material ndërtimorë në tërë rajonin.Profesionalisht ai është i kualifikuar në fushën e Inxhinierisë Mekanike dhe flet rrjedhshëm  gjuhën Shqipe, Serbo-Kroate dhe Gjermane.

Drejtor Ekzekutiv (CEO)

Hysni Ramadani

Hysni Ramadani në NDERIMI SH.P.K. është drejtor ekzekutiv (CEO), duke menaxhuar ofrimin e shërbimeve të përgjithshme të kompanisë për të…
Hysni Ramadani në NDERIMI SH.P.K. është drejtor ekzekutiv (CEO), duke menaxhuar ofrimin e shërbimeve të përgjithshme të kompanisë për të arritur cilësi më të mirë në inxhinieri, logjistikë, tregti dhe punëve të demolimit.Me më shumë se 35 vjet përvojë në inxhinieri mekanike dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, z. Ramadani udhëheq orientimin kreativ të kompanisë në lidhje me prezantimin e produkteve innovative në ndërtim dhe demolim dhe sektorë tjerë shërbimesh duke përfshier edhe rrjetizimin e përgjithshëm për logjistikë dhe tregti.Para themelimit të NDERIMI SH.P.K. z. Ramadani ka menaxhuar një kompani private e profilizuar në përpunimin e drurit dhe tregtimin e materialeve të ndryshme të drurit të nevojshme për ndërtim dhe dekorime të ndërtesave të banimit.Profesionalisht ai është i kualifikuar në fushën e Inxhinierisë Mekanike dhe flet rrjedhshëm gjuhën Shqipe, Serbo-Kroate dhe Ruse.

Biografia

Rreth Investitorit