Panorama Residence
Lloji i Shtëpisë

Tipi 6

TIPI 6

Lloji i Shtëpisë

TIPI 6

Sipërfqëja Totale e Tipit 6 është : 309m² Bruto

Tipi i gjashtë i shtëpisë është i organizuar në tri kate: Suteren, Përdhesë dhe Kat.

SUTERENI , TIPI 6

Në suteren janë projektuar një hapsirë për shumë qëllime, hapsira për ngrohje, banjo, një dhomë gjumi.

Përmasat e katit suteren – Tipi 6 :

Kthina teknike : 6.8m²

Banjo : 7.3m²

Dhoma : 12.2m²

Hapsira për shumë qëllime: 44.9m²

Koridori: 5.5m²

Shkallët: 6.9m²

Gjthësej sipërfaqja e Suterenit: 83.6 m²  Neto

 

 

 

KATI PËRDHESË , TIPI 6

Funksionet primare ditore janë projektuar në përdhesë. Tek tipi gjashtë në përdhesën e së cilës janë projektuar ; qëndrimi ditor, kuzhina, banjo për shfrytëzim ditor,  e paisur me tush kabinë, dualarës, guacë,dhe elementët ndihmëse, ëc dhe një dhomë e fjetjes. Kuzhina në përdhesë është maskimalisht e shfrytëzueshme ndërsa tryezaria është e planifikuar për 6 persona.  Një element tjetër i rëndësishëm është se hyrja është e projektuar me erëmbrojtës.

Përmasat e katit përdhesë, tek Tipi 6 :

Qëndrimi ditor: 26.8m²

Kuzhina dhe tryezaria: 16.6m²

Terasa: 10.7 m²

Koridori: 6.1 m²

Dhoma e fjetjes: 15.5 m²

Banjo : 4.8 m²

Erëmbrojtësi: 3.3 m²

Ëc : 2.8m²

Sipërfaqja Totale e përdhesës : 86.6 m² Neto

KATI I TIPIT 6

Në kat janë projektuar dhe janë organizuar dhomat e gjumit me planifikim dhe standard të lartë për organizim dhe mobilim.

Dhoma e gjumit për qift është planifikuar me garderobë dhe banjo të veçantë dhe personale që ofron komoditet dhe privatësi maksimale.  Ndërsa, banjo dhe dhomat e gjumit për fëmijë ofrojnë shfrytëzueshmëri optimale të sipërfaqës dhe janë të kompletuara me elementet e nevojshme.

Përmasat e katit të pare, tek Tipi 6 :

Dhoma e gjumit për prindër:  18.2 m²

Garderoba : 7.0 m²

Banjo : 4.7 m²

Dhoma e fjetjes:  15.5 m²

Dhoma e fjetjes:  11.7 m²

Ballkoni: 7.8 m²

Koridori: 6.3 m²

Banjo: 4.9 m²

Utiliti: 2.9m²

Logja: 2.1m²

Shkallët : 8.0m²

Gjithësej  sipërfaqja e Katit është : 89.1m²